Головна Про Конфедерацію Структура

Організаційна структура та центральні органи

Вищим органом Конфедерації є З'їзд, який скликається не менше одного разу на п'ять років Секретаріатом Конфедерації за власним рішенням або за вимогою більшої половини членів Конфедерації.

У період між З'їздами діяльністю Конфедерації керує Секретаріат.

Особовий склад Секретаріату обирається З'їздом Конфедерації терміном на п'ять років.

Секретаріат обирається в кількості п'яти осіб.

До його складу входять:

Голова Конфедерації,
Голова виконавчого комітету,
Співголови Конфедерації
інші члени, обрані З'їздом.


Вищою посадовою особою Конфедерації є Голова Конфедерації, який обирається З'їздом Конфедерації терміном на п'ять років.  Голова здійснює керівництво діяльністю Конфедерації.

Співголови  Конфедерації  обираються  З'їздом  за  пропозицією  Голови Конфедерації терміном на п'ять років.

Виконавчим органом Конфедерації є Виконавчий комітет.

Структура та порядок діяльності Виконавчого комітету визначаються та затверджуються Секретаріатом Конфедерації.

Штатний розпис Виконавчого комітету затверджується Головою Конфедерації за рішенням Секретаріату.

Голова виконавчого комітету призначається та звільняється Секретаріатом за поданням Голови Конфедерації.

Працівники Виконавчого комітету приймаються на роботу та звільняються з неї Головою виконавчого комітету.