Головна Про Конфедерацію Умови вступу

Умови вступу

Членство в Конфедерації є добровільним.

Членами    Конфедерації  можуть  бути  громадські  організації  інвалідів,  які підтримують мету і   завдання Конфедерації та визнають Статут Конфедерації, а саме:

громадські організації інвалідів, що діють з всеукраїнським статусом;

громадські організації інвалідів, що діють з місцевим статусом та не входять до складу всеукраїнських  громадських  організацій  інвалідів, які є членами Конфедерації.
Членами Конфедерації можуть бути інші юридичні особи, мета та завдання яких не суперечить зазначеним у Статуті Конфедерації положенням.

Члени Конфедерації реалізують свої права та обов'язки в Конфедерації через своїх представників, які обираються згідно з вимогами чинного законодавства та статутних документів відповідної організації.

Організація, яка має намір вступити у члени Конфедерації зобов'язана подати документи, перелік яких встановлюється Секретаріатом.

Всі документи повинні бути належним чином оформлені та посвідчені печаткою організації.

На підставі поданих документів Секретаріат Конфедерації приймає рішення про прийняття у члени Конфедерації або відмову у прийнятті у члени Конфедерації.

Організації, яка прийнята у члени Конфедерації видається відповідне свідоцтво.

Членство в Конфедерації не виключає можливості членства в інших об'єднаннях/спілках об'єднань, окрім тих, мета і завдання діяльності яких суперечить Конституції України, Статуту Конфедерації та чинному законодавству України.

Члени Конфедерації зберігають повну організаційну, фінансову та господарську самостійність, повноваження та представницькі функції, визначені їх Статутами, та права юридичних осіб.