Головна Про Конфедерацію Права та обов’язки

Права та обов’язки

Члени Конфедерації мають право:

брати участь у роботі З'їзду Конфедерації;

брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямів діяльності Конфедерації;

брати участь в управлінні Конфедерацією в порядку, передбаченому  Статутом Конфедерації;

обирати та бути обраними до керівних та контролюючих органів Конфедерації через своїх представників;

вносити заяви та пропозиції на розгляд З'їзду та інших органів Конфедерації, а також використовувати інші права, передбачені Статутом Конфедерації;

брати участь у заходах та програмах, що реалізуються Конфедерацією;

публікувати свої матеріали, оголошення в засобах масової інформації, що створені Конфедерацією;

одержувати інформацію про діяльність Конфедерації;
вийти із складу Конфедерації в порядку та на умовах, визначених Статутом;

отримувати інформаційну, матеріальну, організаційну та іншу необхідну допомогу для проведення своєї статутної діяльності.


Члени Конфедерації зобов'язані:


дотримуватися Статуту Конфедерації та виконувати його вимоги;

здійснювати активну діяльність, спрямовану на виконання мети створення, статутних завдань Конфедерації та подальший розвиток Конфедерації, в порядку передбаченому  Статутом Конфедерації;

за вимогою Секретаріату надавати інформацію стосовно проведеної діяльності, спрямованої на розвиток громадського руху інвалідів та на виконання мети створення, статутних завдань Конфедерації і подальший розвиток Конфедерації;

своєчасно та в повному обсязі виконувати прийняті на себе обов'язки, відповідно до умов Статуту Конфедерації;

поширювати та роз'яснювати  мету створення,  напрямки діяльності та програмні положення Конфедерації, в межах своєї компетенції;

поважати права та законні інтереси інших членів Конфедерації;

надавати всебічну допомогу іншим членам Конфедерації;

виконувати рішення керівних органів Конфедерації;

не вчиняти дій, які завдають, чи можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Конфедерації;