Головна Про Конфедерацію Завдання Конфедерації

Завдання Конфедерації

Конфедерація створюється з метою об'єднання громадських організацій інвалідів для узгодження дій та консолідації їх зусиль, спрямованих на поліпшення становища інвалідів в Україні, підвищенню ролі і соціального статусу громадських організацій інвалідів у суспільстві, задоволення та захисту конституційних прав інвалідів, законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів.

Конфедерація ставить перед собою наступні завдання:

представництво та захист конституційних прав і законних інтересів організацій-членів Конфедерації в органах державної законодавчої та виконавчої влади, місцевих органах державної виконавчої влади, органах державного управління, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, міжнародному русі інвалідів та в громадських (неурядових) організаціях інвалідів іноземних держав;

 

сприяння реалізації державної політики підтримки підприємництва інвалідів в Україні шляхом залучення й ефективного використання фінансових та матеріальних ресурсів;

 

взаємодія з органами державної законодавчої та виконавчої влади щодо формування державної політики спрямованої на вирішення соціально-економічних, політичних та інших життєво важливих проблем інвалідів;

 

організація збору та аналізування інформації щодо діяльності громадських організацій інвалідів - членів Конфедерації, їх підприємств, установ та організацій, сприяння обміну досвідом між ними з питань вирішення проблем інвалідів;

 

сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку та підтримки членів Конфедерації, їх підприємств, установ та організацій;сприяння створенню організаційно-правових та економічних умов для становлення підприємницької діяльності підприємств, установ та організацій громадських організацій інвалідів в Україні;

 

проведення відповідної роботи по внесенню пропозицій (зауважень) щодо вдосконалення законодавства з питань соціального захисту інвалідів, їх соціальної, медичної, психологічної, трудової, професійної реабілітації та інших сфер суспільних відносин, пов'язаних з життєдіяльністю інвалідів;

 

сприяння громадським організаціям інвалідів — членам Конфедерації, в отриманні благодійної допомоги від вітчизняних та зарубіжних фізичних і юридичних осіб;

 

налагодження взаємодії громадських організацій інвалідів з громадськими (неурядовими) організаціями інвалідів іноземних держав по обміну досвідом щодо реалізації державної політики захисту соціально-незахищених верств населення;

 

інформування суспільства щодо діяльності Конфедерації.