• Українська
  • English
 

Про організацію

Про організацію.

Всеукраїнська громадська організація "Конфедерація громадських організацій інвалідів України"  створена з метою об’єднання громадських організацій інвалідів для узгодження дій та консолідації їх зусиль, спрямованих на поліпшення становища інвалідів в Україні, підвищенню ролі й соціального статусу громадських організацій інвалідів у суспільстві, задоволенню та захисту конституційних прав інвалідів, законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів.  

Конфедерація ставить перед собою наступні завдання:  

  • сприяння реалізації державної політики підтримки підприємництва інвалідів в Україні шляхом залучення й ефективного використання фінансових та матеріальних ресурсів;  
  • взаємодія з органами державної виконавчої та законодавчої влади щодо формування державної політики по вирішенню соціально-економічних, політичних та інших життєво важливих проблем інвалідів, в т.ч. у підготовленні та прийнятті відповідних законодавчих актів;
  • організація збору та аналізу інформації щодо діяльності громадських організацій інвалідів - членів Конфедерації, та їх підприємств, сприяння обміну досвідом між ними стосовно вирішення проблем інвалідів у державі;
  • сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку та підтримки членів Конфедерації та їх підприємств;
  • сприяння створенню організаційно-правових та економічних умов для становлення підприємницької діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Україні;
  • налагодження взаємодії громадських організацій інвалідів з аналогічними об'єднаннями інших держав по обміну досвідом щодо реалізації державної політики захисту соціально-незахищених верств населення.