• Українська
  • English
 

Конвенція про права інвалідів

 { Додатково див.Факультативний Протокол до Конвенції
( 995_g72 ) від 13.12.2006 }
{ Конвенцію ратифіковано Законом
N 1767-VI ( 1767-17 ) від 16.12.2009 }


Статус Конвенції див.
Дата підписання: 13.12.2006

Дата ратифікації Україною: 16.12.2009

Дата набрання чинності для України: 06.03.2010

Офіційний переклад
Преамбула
Держави - учасниці цієї Конвенції,
a) нагадуючи про проголошені в Статуті Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ) принципи, в яких достоїнство й цінність,
притаманні всім членам людської сім'ї, і рівні та невід'ємні їхні
права визнаються за основу свободи, справедливості й загального
миру;
b) визнаючи, що Організація Об'єднаних Націй проголосила й
закріпила в Загальній декларації прав людини ( 995_015 ) та в
Міжнародних пактах про права людини ( 995_042, 995_043 ), що кожна
людина має всі передбачені в них права й свободи без будь-якого
розрізнення;
c) підтверджуючи загальність, неподільність, взаємозалежність
і взаємопов'язаність усіх прав людини й основоположних свобод, а
також необхідність гарантувати інвалідам повне користування ними
без дискримінації;
d) посилаючися на Міжнародний пакт про економічні, соціальні
і культурні права ( 995_042 ), Міжнародний пакт про громадянські і
політичні права ( 995_043 ), Міжнародну конвенцію про ліквідацію
всіх форм расової дискримінації ( 995_105 ), Конвенцію про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок ( 995_207 ),
Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких,
що принижують гідність, видів поводження і покарання ( 995_085 ),
Конвенцію про права дитини ( 995_021 ) та Міжнародну конвенцію про
захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей
( 995_203 );
e) визнаючи, що інвалідність - це поняття, яке еволюціонує, і
що інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між
людьми, які мають порушення здоров'я, і відносницькими та
середовищними бар'єрами і яка заважає їхній повній та ефективній

Сторінки