• Українська
  • English
 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 21, ст.252)

{Вводиться в дію Постановою ВР N 876-XII (876-12) від 21.03.91, ВВР, 1991, N 21, ст.253}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами N 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.404 N 204/94-ВР від 14.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.406 N 481/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст.301 N 1926-III (1926-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 43, ст.363 N 2606-III (2606-14) від 05.07.2001, ВВР, 2001, N 45, ст.237 N 232-IV (232-15) від 21.11.2002, ВВР, 2002, N 52, ст.380 N 860-IV (860-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300 N 910-IV (910-15) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.333 N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 1771-IV (1771-15) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.451 N 1773-IV (1773-15) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.453 N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 2602-IV (2602-15) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.337 N 2960-IV (2960-15) від 06.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.35 N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 N 3483-IV (3483-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 32, ст.271 N 1000-V (1000-16) від 03.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.441 N 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{У назві та тексті Закону слова "Українська РСР", "Рада Міністрів Української РСР", "Міністерство соціального забезпечення" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Україна", "Кабінет Міністрів України", "Міністерство соціального захисту населення" у відповідних відмінках згідно із Законом N 204/94-ВР від 14.10.94}

{У тексті Закону слова "Міністерство економіки України", "місцеві Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики", "органи місцевого самоврядування" у відповідних відмінках,

Сторінки