• Українська
  • English
 

Проект Закону України "Про соціальні підприємства"

 

Проект

вноситься народним

депутатом України

О.Б.Фельдманом

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про соціальні підприємства

 

 

Цей закон визначає поняття, організаційні форми, правові засади діяльності соціальних підприємств в Україні та заходи їх державної підтримки.

 

РОЗДІЛ І.

Загальні положення

 

Стаття 1. Поняття соціального підприємства

 

1. Соціальним підприємством визначається суб’єкт господарювання, утворений юридичними та/або фізичними особами, пріоритетом діяльності якого є досягнення соціальних результатів, зокрема, у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури, навколишнього середовища, надання соціальних послуг та підтримки соціально вразливих груп населення ( безробітних, малозабезпечених, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та інших встановлених законодавством осіб).

2. Рішення про надання статусу соціального підприємства приймається Міжвідомчою комісією з питань державної підтримки соціальних підприємств за такими критеріями:

1) забезпечення робочим місцем осіб, віднесених до соціально вразливих верств населення, частка зайнятості яких становить не менше половини загальної кількості працюючих на підприємстві;

2) надання соціальних послуг, визначених Законом України “Про соціальні послуги”, за умови, що більше половини отримувачів цих послуг є соціально вразливі верстви населення;

3) забезпечення робочим місцем та надання соціальних послуг особам із соціально вразливих верств населення, якщо частка зайнятості таких осіб становить не менше 30 відсотків загальної кількості працюючих на підприємстві та не менше 30 відсотків отримувачів соціальних послуг відповідно.

4) реалізація продукції підприємства особам із числа соціально вразливих за цінами собівартості продукції або нижче собівартості;

5) інвестиції у соціально значимі проекти.

 

Стаття 2. Сфера дії Закону

 

Дія цього Закону поширюється на соціальні підприємства та їх відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо), що провадять свою діяльність на території України, якщо інше не визначено міжнародним

Сторінки