• Українська
  • English
 

Проект Закону України "Про соціальні підприємства": Page 4 of 16

Установчими документами соціального підприємства є рішення засновника (установчих зборів, з'їзду) про його заснування, а також статут (модельний статут), якщо обсяг цивільної правоздатності не визначено законом.

2. Статут (модельний статут) соціального підприємства оформлюється у письмовій формі і повинен містити:

найменування соціального підприємства (організаційно-правову форму);

місцезнаходження соціального підприємства;

мету та завдання соціального підприємства;

обсяг цивільної правоздатності;

порядок утворення, діяльності та повноваження органів управління;

джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна;

порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності;

визначення умов оплати праці працівників;

порядок внесення змін до статуту;

порядок реорганізації та ліквідації соціального підприємства.

Статут соціального підприємства, що утворене декількома засновниками, має містити умови і порядок набуття членства чи права на участь в організації, порядок припинення членства чи участі, права і обов’язки членів чи учасників соціального підприємства.

У статуті мають міститися положення, що обов’язкові для соціального підприємства певної організаційно-правової форми, визначені законом, а також можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей його діяльності.

 

Стаття 9. Члени і учасники соціального підприємства

 

Членом, учасником соціального підприємства є особа, яка набула членство або стала учасником у відповідності до його статуту.

Члени (учасники) соціального підприємства, утвореного на основі об’єднання майна (майнових прав), мають право на участь в управлінні підприємства відповідно до їх долі (паю) в майні підприємства, якщо інше не передбачено статутом. Участь у такому підприємстві може бути передана правонаступнику (правонаступникам) відповідно до статуту, якщо інше не визначено законом.

 

Стаття 10. Припинення діяльності соціального підприємства

 

Припинення діяльності соціального підприємства