• Українська
  • English
 

Закон України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

З А К О Н У  К Р А Ї Н И  
Про державну соціальну допомогу інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 1, ст.2 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1220-IV ( 1220-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.107
N 1579-IV ( 1579-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 25, ст.342
N 2154-IV ( 2154-15 ) від 04.11.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.43
N 2457-IV ( 2457-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.261
N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535
N 3133-VI ( 3133-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.389
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

{ Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги
відповідно до цього Закону у сумі 80 гривень у
розрахунку на одну особу згідно із Законом N 2905-III
( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 }
{ Встановити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги
відповідно до цього Закону у сумі 90 гривень у
розрахунку на одну особу згідно із Законом N 380-IV
( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 }
{ Установити на 2004 рік розрахунковий розмір, що застосовується
при визначенні розмірів державної соціальної допомоги
відповідно до цього Закону, у сумі 100 гривень згідно із
Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004,
N 17-18, ст.250 }
{ Установити на 2005 рік розрахунковий розмір, що застосовується
при визначенні розмірів державної соціальної допомоги
відповідно до цього Закону, у сумі 150 гривень згідно із
Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004,
ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 }
{ Установити на 2005 рік розрахунковий розмір, що застосовується
при визначенні розмірів державної соціальної допомоги
відповідно до цього Закону: з 1 січня 2005 року - у сумі 150
гривень; з 1 квітня 2005 року при визначенні допомоги для
інвалідів з дитинства

Сторінки