• Українська
  • English
 

Закон України Про реабілітацію інвалідів в Україні

З А К О Н У  К Р А Ї Н И  
Про реабілітацію інвалідів в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.36 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 932-V ( 932-16 ) від 13.04.2007, ВВР, 2007, N 27, ст.366 }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 878-VI ( 878-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 23, ст.284
N 4064-VI ( 4064-17 ) від 18.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.279
N 4213-VI ( 4213-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 31, ст.381
N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

{ У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади
у сфері праці та соціальної політики" та "орган праці та
соціального захисту населення" в усіх відмінках і числах
замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у
сферах трудових відносин, соціального захисту населення"
та "місцева державна адміністрація" у відповідному відмінку
згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
визначає основні засади створення правових, соціально-економічних,
організаційних умов для усунення або компенсації наслідків,
спричинених стійким порушенням здоров'я, функціонування системи
підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального
благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної
незалежності. { Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 4213-VI
( 4213-17 ) від 22.12.2011 }
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

Сторінки