• Українська
  • English
 

Закон України Про реабілітацію інвалідів в Україні: Page 7 of 48

суспільства;  
робоче місце інваліда - місце або виробнича ділянка
постійного або тимчасового знаходження особи у процесі трудової
діяльності на підприємствах, в установах і організаціях;
спеціальне робоче місце інваліда - окреме робоче місце або
ділянка виробничої площі, яка потребує додаткових заходів з
організації праці особи з урахуванням її індивідуальних
функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом
пристосування основного і додаткового устаткування, технічного
обладнання тощо;
індивідуальна програма реабілітації - комплекс оптимальних
видів, форм, обсягів, термінів реабілітаційних заходів з
визначенням порядку і місця їх проведення, спрямованих на
відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій
організму і здібностей конкретної особи до виконання видів
діяльності, визначених у рекомендаціях медико-соціальної
експертної комісії;
реабілітаційна установа - установа, підприємство, заклад, у
тому числі їх відділення, структурні підрозділи, незалежно від
форми власності, що здійснює реабілітацію інвалідів і
дітей-інвалідів відповідно до державних соціальних нормативів у
сфері реабілітації;
догляд за інвалідом (дитиною-інвалідом) - сукупність
соціальних послуг, спрямованих на соціально-побутову допомогу та
підтримку, захист і забезпечення життєдіяльності інваліда
(дитини-інваліда). { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 4213-VI ( 4213-17 ) від 22.12.2011 }
Стаття 2. Законодавство України з питань реабілітації
інвалідів
Законодавство України з питань реабілітації інвалідів
ґрунтується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з
цього Закону, законів України "Про державні соціальні стандарти і
державні соціальні гарантії" ( 2017-14 ), "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні"