• Українська
  • English
 

Закон України Про реабілітацію інвалідів в Україні: Page 9 of 48

тимчасово перебувають в Україні і мають право  
на реабілітацію згідно із законами України чи міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України;
жінок після мастектомії в частині забезпечення їх
протезно-ортопедичними виробами. { Статтю 4 доповнено абзацом
шостим згідно із Законом N 932-V ( 932-16 ) від 13.04.2007 }
Стаття 5. Реалізація державної політики у сфері реабілітації
інвалідів
Державна політика України у сфері реабілітації інвалідів:
забезпечує координованість системи реабілітації, що
реалізується через своєчасність, безперервність та комплексність
відновлювальних заходів і методик, а також доступність технічних
та інших засобів реабілітації і виробів медичного призначення,
реабілітаційних послуг, відповідність їх змісту, рівня та обсягу
фізичним, розумовим, психічним можливостям і стану здоров'я
інваліда, дитини-інваліда;
регламентує правові, економічні, соціальні умови надання
інвалідам, дітям-інвалідам реабілітаційних послуг з урахуванням їх
функціональних можливостей, потреби у виробах медичного
призначення, технічних та інших засобах реабілітації;
гарантує матеріально-технічне, фінансове, кадрове і наукове
забезпечення системи реабілітації;
визначає умови для відновлення або здобуття трудових навичок,
отримання освіти, професійної перепідготовки і працевлаштування з
урахуванням функціональних можливостей осіб з інвалідністю,
сприяння виробничій діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів;
забезпечує реабілітаційним установам незалежно від їх
відомчого підпорядкування, типу і форми власності рівні умови для
здійснення реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів;
формулює вимоги до об'єктів соціальної інфраструктури та
інформації для створення безперешкодного доступу до них інвалідів
шляхом