• Українська
  • English
 

Закон України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

       Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
                  права на пенсію, та інвалідам

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 33-34, ст. 404 )

  { Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N 2603-IV ( 2603-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.338
    N 3133-VI ( 3133-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.389
    N 3137-VI ( 3137-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.392
    N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

  { Установити на 2005 рік   рівень  забезпечення  прожиткового
    мінімуму (гарантований мінімум)   для  призначення допомоги
    відповідно  до  цього  Закону  з  1  січня  2005 року   для
    працездатних осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб -
    120 гривень, інвалідів - 130 гривень; з 1 квітня 2005 року
    для  працездатних осіб у сумі 100 гривень,   непрацездатних
    осіб  -  140  гривень,  інвалідів  - 150 гривень згідно із
    Законами N 2285-IV   ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005,
    N 7-8, ст.162,   N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР,
    2005, N 17, N 18-19, ст.267 }

   { Установити у 2006 році рівень   забезпечення  прожиткового
     мінімуму (гарантований мінімум)   для призначення допомоги
     відповідно   до   цього   Закону    встановлюється    для
     працездатних осіб у сумі 110 гривень, непрацездатних осіб
     -  155  гривень,   інвалідів  -  165  гривень  згідно  із
     Законом  N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006,
     N 9, N 10-11, ст.96 }

  { Установити, що у 2007 році рівень забезпечення прожиткового
    мінімуму   (гарантований мінімум) для призначення   допомоги
    відповідно  до цього Закону встановлюється для працездатних
    осіб у сумі 121 гривня, непрацездатних осіб - 170,5 гривні,
    інвалідів  -  181,5  гривні;  розмір  державної 

Сторінки