• Українська
  • English
 

Закон України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам : Page 6 of 14

( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

     У разі зміни групи інвалідності   допомога  в  новому  розмірі
призначається   інваліду з дня зміни групи інвалідності,   якщо така
зміна приводить до збільшення розміру,   та з місяця, наступного за
тим,   у якому встановлена нова група інвалідності, - при зменшенні
розміру допомоги.

     Якщо особа,   яка не має права на пенсію, якій була призначена
державна   соціальна  допомога  або  державна соціальна допомога на
догляд,   визнана інвалідом, виплата допомоги здійснюється в новому
розмірі з дня встановлення їй інвалідності.

     Стаття 6 . Розмір державної соціальної допомоги особам, які
               не мають права на пенсію, та інвалідам

     Розмір державної соціальної допомоги   особам,  які  не  мають
права на пенсію,   та інвалідам за умовами,   передбаченими частиною
першою статті 4 цього Закону,   встановлюється виходячи   з  розміру
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

     інвалідам I     групи,    жінкам,    яким   присвоєно   звання
"Мати-героїня", - 100 відсотків;

     інвалідам II групи - 80 відсотків;

     інвалідам III групи - 60 відсотків;

     священнослужителям, церковнослужителям    та    особам,    які
протягом   не  менше  десяти років до введення в дію Закону України
"Про свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 )   займали
виборні   або  за  призначенням  посади  у релігійних організаціях,
офіційно   визнаних   в   Україні   та   легалізованих   згідно   з
законодавством    України,   за   наявності    архівних  документів
відповідних   державних  органів  та  релігійних  організацій   або
показань   свідків,  які  підтверджують  факт     такої  роботи,  -
50 відсотків;

     особам,  які  досягли  віку,  встановленого  статтею  1 цього
Закону,   -  30  відсотків.  {  Абзац  шостий  статті 6 із змінами,