• Українська
  • English
 

Закон України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам : Page 7 of 14


внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

     Стаття 7 . Умови призначення державної соціальної допомоги
               на догляд

     Державна соціальна допомога на догляд призначається:

     1) інвалідам війни з числа військовослужбовців та інших осіб,
яким   призначено  пенсії  по  інвалідності  відповідно  до  Закону
України  "Про  пенсійне  забезпечення  військовослужбовців,   осіб
начальницького   і  рядового  складу  органів  внутрішніх  справ та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ):

     а) інвалідам I групи;

     б) інвалідам II   групи,  які  є  одинокими  та  за  висновком
лікарсько-консультативної      комісії     потребують    постійного
стороннього догляду;

     в) інвалідам III групи,   які  є  одинокими  та  за  висновком
лікарсько-консультативної      комісії     потребують    постійного
стороннього догляду;

     2) особам,   які належать до   інвалідів  війни  відповідно  до
статті   7 Закону України "Про статус ветеранів війни,   гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) та одержують пенсії за віком,   по
інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у пункті 1 цієї
частини:

     а) інвалідам I групи;

     б) інвалідам II і III груп,   які є одинокими і   за  висновком
лікарсько-консультативної      комісії     потребують    постійного
стороннього догляду;

     3) особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно
до   Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ   та
деяких   інших    осіб"  ( 2262-12 )   і  які  є  інвалідами I групи
внаслідок причин,   визначених у пункті "б" статті   16  зазначеного
Закону,     або   є   одинокими   пенсіонерами   і   за   висновком
лікарсько-консультативної комісії потребують догляду;

     4) одиноким   малозабезпеченим