• Українська
  • English
 

Закон України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам : Page 9 of 14

  років  та  війни  1945  року  з імперіалістичною
Японією)   і пункті 3 (із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б
I   групи)  частини  першої  статті  7 цього Закону, - у розмірі 50
відсотків    прожиткового   мінімуму   для   осіб,   які   втратили
працездатність;

{  Пункт  1  частини  першої  статті 8 в редакції Закону N 3133-VI
(   3133-17  )  від  15.03.2011;  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 3137-VI ( 3137-17 ) від 15.03.2011 }

     2)  особам,  зазначеним у підпункті "б" пункту 1 та підпункті
"б"   пункту 2 (із числа інвалідів II групи, які брали безпосередню
участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років   та  війни  1945  року  з  імперіалістичною Японією) частини
першої    статті   7   цього  Закону,  -  у  розмірі  25  відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

{  Пункт 2 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3137-VI ( 3137-17 ) від 15.03.2011 }

     3)  особам,  зазначеним  у  підпункті "в" пункту 1, пунктах 2
(крім   інвалідів, зазначених у пунктах 1, 2, 4 і 5 цієї статті), 3
(із   числа  одиноких  пенсіонерів),  4,  5  (із  числа  інвалідів,
віднесених   до  підгрупи  Б I групи) частини першої статті 7 цього
Закону,   -  у розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність;

{  Пункт  3  частини  першої  статті 8 в редакції Закону N 3133-VI
(   3133-17  )  від  15.03.2011;  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 3137-VI ( 3137-17 ) від 15.03.2011 }

     4)  особам  із  числа  інвалідів,  віднесених до підгрупи А I
групи, зазначеним у підпункті "а" пункту 1, підпункті "а" пункту 2
(які   брали  безпосередню  участь  у бойових діях в період Великої
Вітчизняної    війни   1941-1945   років   та  війни  1945  року  з
імперіалістичною Японією) і пункті 3 частини першої