• Українська
  • English
 

Указ Президента України

1. Затвердити   Положення   про   Державну  службу  з  питань  
інвалідів та ветеранів України (додається).
2. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк
свої акти у відповідність із цим Указом.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 квітня 2011 року
N 397/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 397/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу з питань інвалідів
та ветеранів України

1. Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
(далі - Служба) є центральним органом виконавчої влади України,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної
політики України (далі - Міністр).
Служба входить до системи органів виконавчої влади і
забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального
захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), ветеранів праці,
ветеранів військової служби (далі - ветерани),
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв
нацистських переслідувань.
2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної
політики України (далі - Міністерство), іншими актами
законодавства України, а також дорученнями Президента України та
Міністра.
3. Основними завданнями Служби є:
реалізація державної політики у сфері соціального захисту
інвалідів та ветеранів, військовослужбовців,

Сторінки