• Українська
  • English
 

Статут

 

«Затверджено»

Загальними Зборами Всеукраїнської спілки громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України»

Протокол № 5 від 29 травня 2015 року

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 Всеукраїнської спілки громадських організацій «КОНФЕДЕРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

     м.Київ -2015 р.


    І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» (далі Спілка) є Всеукраїнською спілкою громадських організацій інвалідів, яка об’єднує ці організації на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань,    передбачених цим Статутом.

1.2.      Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про громадські об'єднання», цього Статуту, керується Конвенцією ООН про права інвалідів, іншими законодавчими та нормативними актами, що діють в Україні.

1.3.      Спілка здійснює свою діяльність на території України згідно з Конституцією, законодавством України та цим Статутом.

1.4. Повне найменування українською мовою : Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України».

1.5. Скорочене найменування українською мовою : ВСГО «Конфедерація громадських організацій інвалідів України».

1.6. Повне найменування англійською мовою: All-Ukrainian Union of Non-Government Organizations "Confederation of Non-Government Organizations of People with Disabilities of Ukraine".

1.7. Спілка несе відповідальність по своїх зобов’язаннях майном, що їй належить.

1.8. Діяльність Спілки здійснюється за принципом самоврядування та співробітництва з державними, громадськими та іншими організаціями, на засадах незалежності та доброї волі.

1.9. Спілка це самоврядне громадське об’єднання, яке передбачає право членів (учасників) громадського об'єднання самостійно здійснювати

Сторінки