• Українська
  • English
 

КМ Украины Постановление КМ от 25.07.2012 № 659 О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины относительно обеспечения прав инвалидов

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення прав інвалідів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення прав інвалідів зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України
    

М. АЗАРОВ

 

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. N 659

 
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення прав інвалідів

1. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199):

1) пункт 7 § 33 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України з питань, що стосуються прав інвалідів, такий проект акта в обов'язковому порядку надсилається всеукраїнським громадським організаціям інвалідів, їх спілкам відповідно до статутної діяльності.";

2) пункт 9 додатка 4 (до пункту 1 § 50) після слів "всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців" доповнити словами ", якщо проект акта стосується прав інвалідів‚ - всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок";

3) останній абзац пункту 1 додатка 8 (до § 53) після слів "всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців" доповнити словами ", якщо проект акта стосується прав інвалідів, - всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок".

2. У плані заходів щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху шляхом субтитрування і сурдоперекладу, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 209:

1) у пунктах 1, 2, 4 і 5 цифри "2009 - 2010" замінити цифрами "2009 - 2012";

2) у пункті 2 у складі виконавців:

у підпункті 1 слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики";

у підпункті 2 слова "МКТ‚ Мінпраці" замінити словами "Мінкультури‚ Мінсоцполітики";

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо

Сторінки