Всеукраїнська спілка
громадських організацій
«Конфедерація громадських
організацій інвалідів України»

Про КонфедераціюПрава та обов’язки


Члени (учасники) ВСГО «КОНФЕДЕРАЦІЯ ГОІУ» мають право:

У заходах, які проводить ВСГО «Конфедерація ГОІУ», мають право брати участь тільки його члени (учасники). Інші організації осіб з інвалідністю беруть участь у таких заходах тільки за згодою Ради ВСГО «Конфедерація ГОІУ».

Члени (учасники) ВСГО «КОНФЕДЕРАЦІЯ ГОІУ» зобов'язані:

ВСГО «Конфедерація ГОІУ» здійснює свою діяльність без втручання у питання, що входять виключно до компетенції її членів (учасників).
За порушення Статуту, невиконання або неналежне виконання своїх членських обов'язків, вчинення дій, які завдали або можуть завдати матеріальну чи моральну шкоду честі, гідності та діловій репутації ВСГО «Конфедерація ГОІУ», її членам (учасникам), іншим учасникам громадського руху осіб з інвалідністю, членство (участь) цього члена (учасника) в ВСГО «Конфедерація ГОІУ» може бути призупинено на деякий термін за рішенням Ради ВСГО «Конфедерація ГОІУ» (до з’ясування обставин).

До членів (учасників) ВСГО «Конфедерація ГОІУ» можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції: Членство (участь) припиняється у випадках: