Всеукраїнська спілка
громадських організацій
«Конфедерація громадських
організацій інвалідів України»

Про КонфедераціюСтатус


Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» є Громадською спілкою, яка об’єднує Громадські об’єднання (засновниками якого є юридичні особи приватного права) на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань.

ВСГО «Конфедерація ГОІУ» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про громадські об'єднання», цього Статуту, керується Конвенцією про права осіб з інвалідністю, іншими законодавчими та нормативними актами, що діють в Україні.

Діяльність ВСГО «Конфедерація ГОІУ» здійснюється за принципом самоврядування та співробітництва з державними, громадськими та іншими організаціями, на засадах незалежності та доброї волі.
ВСГО «Конфедерація ГОІУ» є неприбутковим громадським об’єднанням, що не має на меті отримання прибутку.