Всеукраїнська спілка
громадських організацій
«Конфедерація громадських
організацій інвалідів України»

Про КонфедераціюСтруктураОргани управління ВСГО «Конфедерація ГОІУ» є:

Загальні Збори є вищим статутним органом ВСГО «Конфедерація ГОІУ» та збираються не менш як раз на п’ять років.

У період між Загальними Зборами ВСГО «Конфедерація ГОІУ» керує Рада ВСГО «Конфедерація ГОІУ», яка забезпечує виконання статутних завдань, регламентуючих документів ВСГО «Конфедерація ГОІУ», прийнятих Загальними Зборами ВСГО «Конфедерація ГОІУ», наказів та розпоряджень Президента ВСГО «Конфедерація ГОІУ» й відповідно до них може приймати обов'язкові рішення.
Президент ВСГО «Конфедерація ГОІУ» очолює ВСГО «Конфедерація ГОІУ», обирається Загальними Зборами ВСГО «Конфедерація ГОІУ» терміном на п’ять років, підзвітний Загальним Зборам ВСГО «Конфедерація ГОІУ» та головує на засіданнях Ради ВСГО «Конфедерація ГОІУ».
Віце-Президент ВСГО «Конфедерація ГОІУ» обирається Загальними Зборами ВСГО «Конфедерація ГОІУ» терміном на п’ять років, підзвітний Загальним Зборам ВСГО «Конфедерація ГОІУ».
Виконавчий секретар ВСГО «Конфедерація ГОІУ» обирається Загальними Зборами ВСГО «Конфедерація ГОІУ» терміном на п’ять років, підзвітний Загальним Зборам ВСГО «Конфедерація ГОІУ».
Виконавчий секретар ВСГО «Конфедерація ГОІУ» виконує контрольно-ревізійні функції та діє згідно із Положенням про Виконавчого секретаря ВСГО «Конфедерація ГОІУ» затвердженим Радою ВСГО «Конфедерація ГОІУ».
Виконавчий комітет ВСГО «Конфедерація ГОІУ» призначається Радою ВСГО «Конфедерація ГОІУ» строком на п'ять років, підзвітний Загальним Зборам ВСГО «Конфедерація ГОІУ» та Раді ВСГО «Конфедерація ГОІУ», діє згідно із Положенням про Виконавчий комітет ВСГО «Конфедерація ГОІУ» затвердженим Радою ВСГО «Конфедерація ГОІУ».